Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Tanıma Çalışması

Kayıt öncesinde çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir.

Uyum Sürecini Değerlendirme

Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır.

Gelişim Sürecini Değerlendirme

Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir, gözlem (anekdot) kayıtları, oyun gözlem ve kazanım değerlendirme formları tutulur. Değerlendirme sonuçları, her dönem içinde 2 kez aileye iletilir. Ayrıca her dönem sonunda “Portfolyo sunumları” ile öğrencilerimizin kendi değerlendirmelerini yapmaları ve ailelerine sunmaları da sağlanır.

Yıl Sonu Değerlendirmesi

Çocuğun gelişimi yılsonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir.

Artı’da Anne Baba Eğitimi

Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda destek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla tanınmış iletişim uzmanları tarafından verilen seminerlere ücretsiz katılabilirler. Aylık olarak hazırlanan “Anne-Baba Bülteni” velilere ulaştırılır. Bu çerçevede uzman kişilerin eğitici yazılarıyla velilerimizin de gelişimine katkı sağlanır.

Artı’da Değerler Eğitimi

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlar ve bu süreç kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.

Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmede yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle eğitim sistemimizde “Değerler Eğitimi” yer almaktadır. Öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer, eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik gelişimleri sırasında “temel değerleri” de tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

Call Now ButtonŞimdi Ara