Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

ARTI Çocuk Koleji olarak hedefimiz; öğrencilerimizin gelişim aşamalarında araştıran, kendine güvenen, sorgulayan, farklı düşünebilen ve düşündüğünü aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmesidir.

Erken çocukluk eğitiminde uygulanan farklı kuram “sorgulayıcı öğrenme” ilkesine dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine olanak tanır. Çocuklar sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler. Tüm bu programlar çocuğun kendi bireysel hızında öğrenmesine göre plânlanmıştır.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle bağlantılı hale getirip, belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlamaktadır.

Hazırlanan program, her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak, uygun fiziksel koşullarda oyun yöntemi ile uygulanır ve öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.

  • Artı’da her çocuk özeldir.
  • Çocuklar oyunla öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Okulumuzda eğitim programının başlangıç noktası olarak “oyun” kullanılmaktadır.
  • Her bir çocuğun gelişim düzeyi, becerilerini, yetenekleri, kişilik özellikleri ve öğrenme hızları dikkate alınmaktadır.
  • Çocuğu olduğu gibi kabul etmek ve onun bu noktadan başlayarak gelişmesine destek olarak, potansiyelini açığa çıkarmak en temel amacımızdır.
  • Tüm eğitim ortamımız, materyallerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları “aktif öğrenmeyi” destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.
  • Bizim için “sonuç” değil “süreç” önemlidir. Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif alarak öğrenmesini önemsemekteyiz.
  • Yapılan bu çalışmalar ile birlikte, öğrencilerimizin Türkçe sözcükleri doğru telaffuz ederek, uygun konuşulması hedeflenip, anadili dışında en az bir dil daha öğrenmesi amaçlanmaktadır.
  • Çocukları sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilkokula hazırlamak, potansiyeli farklı yönde olan çocukları da yönlendirmeyi amaçlamaktayız.
  • “Küçük çocuklar en önemli bilgileri kendilerine söylendiğinde değil, diğer çocuklarla oynarken ve fiziksel çevreyle etkileşim halindeyken kendi kendilerine yapılandırarak öğrenirler.”
Call Now ButtonŞimdi Ara