Bahçekent Kampüsümüz

* Tüm sınıflarımız ve oyun alanlarımız aydınlık ve ferahtır.

* Tüm sınıflarımız, temiz, güvenli ve sağlıklı, çocukların yaratıcılığını destekleyici, yeni fikirler oluşturup geliştirebilecekleri, hata yapma riskini alabilecekleri şekilde titizlikle seçilen materyaller ve mobilyalarla donatılmıştır.

* Okul bahçelerimizde bulunan farklı oyun etapları ile çocuklarımız büyük kas gelişimlerini destekleyici her türlü aktiviteyi güven içinde ve özgürce yapabilmektedirler.

Artı’da Sağlık

Okulumuzda öğrencilerin acil rahatsızlıklarında ilk müdahale okul revirimizde yapılır. Daha sonra gerekiyorsa öğrencinin ailenin önerdiği bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması sağlanır ve aileye bilgi verilir. İhtiyacı olan öğrenciler için diyet yemek hazırlatılır. Uzman doktorların gözetiminde diş-göz taraması, aşı uygulaması yapılır. Okulumuzda kadrolu bir hemşire revirde görev yapmaktadır.

Hastalığı nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi o gün okulu arayıp öğrencinin hastalığı konusunda okul idaresine bilgi verir. Öğrenci tamamen iyileştikten sonra doktor raporunu sunarak okula tekrar devam eder.

Artı’da Güvenlik

Okulumuzda görevli güvenlik personelleri, alanında uzman ve tüm yeterlilik sertifikalarına sahiptirler. Okulumuz 24 saat esaslı kapalı devre kamera sistemiyle izlenmektedir.

Artı’da Spor Eğitimi

Erken çocukluk dönemi, gelişim ve temel hareket becerilerin kazanılmasında kritik bir dönem olarak bilinmektedir. Çocuklarda temel hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisi vardır. Bunun yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesinde, çocuklara verilen fırsatlar ve hareket eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi dönem eğitiminde, en az önem verilen etkinliklerin başında beden eğitimi gelmektedir. Oysa çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketler yanında eğilmek, bükülmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken yıllardan itibaren desteklenmesi diğer gelişim alanlarını da doğrudan etkilediği için büyük önem arz etmektedir.

Beden eğitimi; araştırıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişimi ve kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri desteklemektedir. Küçük ve büyük kas motor gelişimi, duygusal ve toplumsal yaşam becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılmakta, yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı hazırlanmaktadır.

Sonuç olarak; beden eğitimi sayesinde çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlasını elde etmektedirler. Bu çerçevede okulumuzda spor hocaları eşliğinde beden eğitimi dersi verilmektedir.

Artı’da Beslenme

Anaokulumuzda yemek menüsü, okul öncesi dönem çocukları için gereken dengeli beslenme kuralları ve besin grupları göz önünde bulundurularak, beslenme uzmanı tarafından aylık olarak hazırlanır. Çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. Yemek üretimimiz okul bünyesinde yer alan yemekhanede gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan tüm yemekler doğal besin gıdalarıyla pişirilmektedir.

Artı’da Müzik Eğitimi

Çocuklarınızın kişisel ve mantıksal gelişimini destekleyecek, onları sosyal birer birey olmak adına özgüvenlerini artıracak en önemli uğraşların başında bir enstrüman çalması gelir.

Çocuklarda Müzik eğitimi yaşı minimum olarak 3-4 olarak bilinmektedir.  Bu yaşlardaki çocukların ritim kulakları gelişmeye çok açık ve müsait olup vurmalı çalgılarla başlanabilmektedir. 5 yaşından itibaren ise piyano gibi tuşlu çalgılara, 6-7 yaşından itibaren ise Gitar, Keman gibi telli çalgılara başlamak için vücut yapıları uygun görülmektedir.

Ebeveynler için en çok sorulan sorulardan birisi ise çocuğumun hangi yaşta ve hangi enstrümanla başlaması gerektiğidir. Bu soru için verilebilecek genel cevap, başlangıç aşaması en kolay olan enstrümanın piyano olduğudur. Çünkü Piyanoda en azından teknik anlamda ilk başlarda zorluk bulunmamakta ve sadece doğru tuşa basmak gerekmektedir ve bunu bir çocuk bile zorlanmadan yapabilir. Ayrıca yanlış yaşta yapılmış yanlış enstrüman seçimi durumunda çocuk enstrümanı çalmakta zorlanacak ve maalesef enstrümandan ömür boyu soğumasına sebep olacaktır.

Bu bilinçle öğrencilerimizin müzik ile iletişimini kurmaktayız. Öğrencilerimiz, müzik derslerini, müzik atölyemizde uzman öğretmenler eşliğinde işlenmektedirler.

Artı’da Sağlık Ve Hijyen

Okulumuzda öğrencilerin acil rahatsızlıklarında ilk müdahale tam donanımlı revirimizde yapılır. Gerekiyorsa öğrencinin aile tarafından önerdiği bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması sağlanır ve aileye bilgi verilir. İhtiyacı olan öğrenciler için diyet yemek hazırlatılır. Uzman doktorların gözetiminde diş-göz taraması, aşı uygulaması yapılır. Hastalığı nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi o gün okulu arayıp öğrencinin hastalığı konusunda okul idaresine bilgi verir. Öğrenci tamamen iyileştikten sonra doktor raporunu sunarak okula tekrar devam eder. Okulumuz günlük olarak dezenfekte edilmektedir.

Artı’da Yabancı Dil Eğitimi

Çocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o ölçüde hızlı gerçekleşir. ARTI Çocuk Koleji çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü eğitim programlarında yabancı dil eğitimi, sistemin omurgası niteliği taşır. Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebileceği biçimde kurgulanmış olan sistemle çocuklar, yabancı dilde öğrendikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilirler. Yabancı dil eğitimi ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

Artı’da Geziler

Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlanır. Geziler ile hedefimiz, çocukların merak ederek ve araştırarak neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamalarını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modelleri kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekanları seçtiğimiz gezi programımızda tematik haftalık geziler, parti, tiyatro ve sinema gezileri dönüşümlü olarak yer almaktadır.

Öğrenciler, gezi dönüşünde gezi hakkındaki duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlattıkları “İzlenim Etkinliği”ne katılırlar.

 

Call Now ButtonŞimdi Ara